My Blog List

Wednesday, July 6, 2011

Ang Buyog sa Kabulakan
Ang kahumot nikanay sa palibot
Mga buyog nisiaw ug nahimoot
Sa mga bulak nga ilang gitugdunan
Ang kinabuhi adunay kahulugan

Nagkalandrakas sa mga kolor
Katahum sa palibot may balor
May pula, amarilyo ug asul
Ang kalikupan walay hasul

Mga kabakaba niduyog sa paglupad
Mga buyog nga padayon nanimpad
Sa tam-is nga duga ilang masuyop
Mga kabulakan nalipay sila gisagop

Ang mikiay nga mga lunhawng dahon
Gipaypayan sa hangin nga guwapohon
Yuta nga nagbasa gibisbisan sa uwan
Kay ang langit mihilak nga gibiyaan

Mga alindanaw nga abtik nagduwa
Sa kasagbutan sila gipanghagwa
Inanay niduaw ang danggas nga hangin
Aron paughon ang mga naumog nahabilin

Sanag ang dagway sa mga kabulakan
Human gipasiritan sa uwan nga hadlukan
Niabot ang huyohoy sa mga kabukiran
Kay ang adlaw nanghuyatid gitambagan

Talagsaon ang iyang bidlisiw nasaksihan
Mga panganod nilakaw nga nagsakayan
Gikudlitan ang langit sa maong bangaw
Nga mi-arko sa kabukiran nga mitumaw.

Ang Bidlisiw sa KagabhionBituon migilak sa itum nga langit
Ang huyohuy sa hangin mikalit
Nga adunay gihonghung kanako
Ang ngalan mo nisulod misangko

Langgam mihuyatid sa iyang pako
Nangandam sa iyang mga sugo
Mikanta sa sanga nga mibatog
Miduyog sa akong pagkatulog

Mga aninipot misayaw sa hardin
Sa hunahuna niluta ang imahen
Mihagawhaw ikaw kanako
Sa tulo ka mga pulong dako

Gaksa ko sa imong mga bukton
Sulti-i ko nga imo kung gihandom
Sa kanunay ikaw akong gidamgo
Ning kamingaw nag-inusara ako

Mapus-aw man ang bituon sa langit
Pero dili ang gugma ko kanimo gidalit
Gihidlaw ako sa imong mga halok
Nga magpabilin uban sa paghinanok

Bidlisiw sa tam-is kung mga damgo
Mga kabalaka ug pagduhaduha giayo
Mga pagbati nga walay makababag
Bisan pa ang kalibutan mabungkag

Taliwala sa Lasang
Milahos ang bidlisiw sa adlaw
Nasangit sa dahon nga lunhaw
Ang taghoy sa hangin milabay
Sa mga kahoy nisandig mikuray

Taliwala ning dakong dakit
Ang kahilum sa palibot nipilit
Makabungol ang iyang kalinaw
Miduyog ang sonata sa kamingaw

Misugod pagkanta ang kalanggaman
Gipukaw ang kabulakan ug tanaman
Ang lasang sa inanay nagka-alegri
Mga hayop nasoroysuroy walay bisti

Onggoy nga kaambakon para magtabyog sa bagon
Gihagwa sa siaw nga mga goryon
Milupad ang banog nga magarbohon
Nangita sa iyang unang biktimahon

Pagkaanindot sa akong nasaksihan
Ang kabugnaw sa hangin nabatyagan
Ang tubig sa sapa hilum midagayday
Nagdali misubay sa yuta nga mibathay

Sa pag-abot sa lagsik nga kahaponon
Ang adlaw misalop nga madasigon
Ang tayhop sa hangin nga mihunong
Kay ang kagabhion niabot mipasilong.

Ang HalokUnsa man gayud anaa sa halok
Mga mata dili man mamilok
Mga ngabil dali ra man mopilit
Inubanan sa gakos nga pagkapiit

Mao kaha ni ang higayon sa himaya
Nga ang mga kasingkasing nagmaya
Ang katam-is sa halok maangkon
Mga pulong dili malitok isugilon

Sudyai ko kung unsa kining halok
Mga ginhawa daw mabugto na gilok
Ako siyang gisekreto og gipangutana
Ang iyang mga tubag pagkalawma

Unsay anaa sa imong mga damgo
Mga halok ba nga imong iregalo
Ayaw ihikaw kanako ang gugma
Kay ang halok ako nang gitagana

Pagkaanidot kung akong maangkon
Ang ngabil mo daw murag mamon
Pakalumoy ug humok tagamtamon
Ang katam-is sa halok dili palabyon

Ang hunahuna ko nagsalimoang
Ang tanghaga sa halok ako nalisang
Kay sa takna nga akong matilawan
Basin masubrahan ako magigkan

Daghan nagpagoryo goryo sa halok
Kung hisgutan nga gani magpanlad-ok
Si Inday magduko duko mapahiyomon
Kay gitutokan ni Dodong nga hilumon

Nahala kamo dinha nagtuontuon
Unsaon ang halok kung sud-ongon
Ang halok nagdala ug gugma hilabihan
Mahimo ba kining likayan ug kalimtan.

Sa Bag-ong Dagan Sa PanahonNausab ang dagway sa kalibutan
Sa mga moderno nga kalihokan
Adunay mga kauswagan natilawan
Sa tingusbawan ang tawo nakalitan

Lahi ra gayud ang panahon kaniadto
Ang kinaiyahan gipangga sama sa santo
Walay aso nga makada-ot sa tawo
Mga industriya ang kinabuhi girespito

Nindot puy-an ang atong kalibutan
Nakalandrakas sa kinabuhi inuslan
Ang kinaiyahan mikuyog sa kinabuhi
Nga ang pagpangga maoy atong ibugti

Mga hiwi nga pamaagi batok sa kinaiyahan
Kinahanglan pakgangon sa mga katawhan
Aron dili makahatag og labad sa kalibutan
Nga gihatag sa tawo gikan sa kahitas-an

Kung ang tawo magpasagad sa iyang gibati
Mga makadaot nga teknolohiya unta idumili
Bisan pa kini makahatag og tabang sa tanan
Sama anang planta nukleyar kitay kuyawan

Kay kung kini mopalyar sa iyang estado
Ang kinaiyahan maoy dakong dilikado
Dakong katalagman ang umaabot sa tawo
Ang kinabuhi sa tawo dakong kining epekto

Gipang-opawan ang kabukiran nga paninduton
Sama sa mga subdibisyon nga pagatukoron
Gihiklin nalang ang kaayohan sa tanan
Unahon ang tingusbawan kaysa kalikopan

Ning nagkatigulang nga panahon
Ang kinaiyahan usab mabudhion
Dili masabtan ang iyang tulomanon
Gumikan sa tawo nga mabuluyagon

Mag-usab nga kitang tanan karon
Kay ang panahon dali rang sapoton
Aron sa ugma damlag mapahimoslan
Sa bag-ong henerasyon ang padulngan.

Ang Panaghoy sa Panagway sa Kagutom


Nagtapun-og ang mga basura
Mga langaw ug iro nagkumbira
Sa gisubay kung dalan nakaplagan
Ang lan-og nga hangin gigikanan

Nakita ko ang mga kabalayan
Murag mga hinayhay gikalimtan
Ang kahilum sa maong palibot
Ang dughan ko wala mahimoot

Mga gagmayng bata nagduka
Aduna usab mga bata nagduwa
Malipayon silang nagpahiyom
Ang dughan ko nga mitak-om

Ang hunahuna ko nga naglibog
Sa nabatyagan ko dili ko hubog
Adunay bata nga naglingkod
Ang iyang pana-aw naglisod

Sa plastik nga plato walay sulod
Ang dughan ko nahulog napaod
Sa kalooy ako nikuray gipadpad
Ang kalibutan napuno sa bahad

Ngano man adunay mga kagutom
Ang kalibutan namugna matahom
Si kinsa man ang atong basulon
Ning kalisdanan nga dili matulon

Dili ba ang katawhan ang nagmugna
Ang kahakog nagpasulabi gitagna
Dinhi walay kaangayan sa bahandi
Ang pagpaambit bisag gamay gidili

Kay adunay kabus ang magsalig
Mga kabulahanan tabang gisandig
Kung andam kita motabang ipasalig
Aron ang mga kabus dili magsangkiig

Kung unsa pa man ang nahabiling rason
Ang pagtabang dili kini atong kwentahon
Ang Dios adunay listahan ug nagtan-aw
Ang bawos sa langit sa ugma motumaw

Monday, February 28, 2011

The Way LOVE Is

 

As I wander in the Forest
Of the Worlds Illusions here
I find myself just searching
For the Love that’s oh So near

As I walk alone in Silence
I feel the Presence ever Clear
Is this the Way to find it
In the Quiet that is pure

Is this the Way that Love is
Is this the Path I find
Always standing by and waiting
As I hold out my hand

Is this the Way that Love is
When still your never here
And Yet I feel you so, so close
In my heart and Soul you’re there

Long, so long the Journey
And when I’m weary and in despair
I go inside and find you
And your promise I still hear

Never doubt my love for you
That comes from deep inside
Always I’m there waiting
in your soul is the greatest love to find

And when you feel you are alone
Take a moment to believe
There’s more to Life than you now know

And in time you will see
Love is always waiting
Deep inside of you
This the way that love is
Love will see you through 

****I heartily dedicate this poem to my SOMEONE SPECIAL...****
~aizver~

Cry Out From A Silent HeartsSilent Hearts Cry Out
See the changing light
All the powers that be
Stand by and watch to see

How the hearts do call
For freedom til they fall
Silent Hearts cry out
The world prays
That each life counts

To all the tyranny to end
To find a way to make amends
Silent Hearts we Pray
For peace to lead the way

May there be some way
For right to rule someday
Let that day be soon
Life and death consumes
The way that people choose
To live for a new way to rule

Silent hearts cry out
Join in a righteous shout
Let their voice be heard
Let their fears be shared

Silent hearts beware
There’s violence in the air
May you live to see
some way to finally be free 

This poem is a cry out for Egypt.
~aizver~

The Joy of Life

 
 Somehow all the struggles
Have taken over the mind
The efforts to do and get done
Have made the heart go blind

If you can let the worry go
And return to what’s inside
The certainty of Joy that Lies
behind the stress you’ll find

The simple Joy of traveling
The simple Joy of life
Return to what is happening
And let go all the strife

Everything you work for
Just leads you to where you are
And if you can’t be where you are
You’ll never get so very far

So let go of all the many things
that cloud the busy mind
Let go of all the worries
That make your heart so blind

Take a breath of Happiness
And enjoy what’s deep inside
The Simple Joy of Live
Is just waiting there for you to find
There’s something worth all the efforts
and its in that Smile divine 

~aizver~

Monday, February 21, 2011

GUGMAAng tinood nga gugma balaanon
Ug walay utlanan sa gidugayon
Nga naglagiting sa kainit ning atong dughan
Nagpaabot sa pagbati nga hilabihan

Walay maka-ugdaw sa nagdila-ab nga kahayag
O kaha makausab sa mga tunob sa pagpadayag
Bisan pa kini gihampas sa mga balod sa kalisdanan
Padayon ang tim-os nga gugma sa walay kausaban

Ang tinood nga gugma kahibalo mosangyaw
Sa mga tam-is nga pulong kini makalingaw
Ug andam maminaw sa mga hagawhaw sa pagbati
Kay ang dughan ko dili magdumili

Nganong hikawanan ang atong dughan
Sa pag pa-ambit sa gugma ning kalibutan
Dili ba angay ampingan sa pag-amoma
Aron mulambo ang romansa sa gugma

Dili ba kining gugma gipanday sa kamot sa langit
Nga gikulit ning atong dughan aron ipaambit
Dili kini pasagdan ang nagdila-ab nga pagbati
Nga mapalong lamang sa dayon nga walay ibugti

Sugnuran kini og respeto, pagsalig ug pagsabot
Aron ang tanan malipay ug walay maglagot
Atong ubanan sa hugot nga pag-ampo
Aron didto sa tiilan sa langit mosangko

Ihikling ang mga tunok sa kasilag, pagdumot ug pagsuway
Aron walay makaaway ug magamahay
Kay dinhi ning kalibutan atong itisok ang binhi sa gugma
Aron kini motorok ug magahari sa atong dughan nga walay mansa.

Ang Bulad Pinikas

 
sa humay pwerti ka kalas
kun mokaon grabe ka paspas
paglung-ag og daghang bugas
kun dunay buwad nga pinikas

parat parat kung imo nga tilawan
kung may suka samot kang ganahan
kinaham sa pungko pungko
bahalag mosakit ang tangkogo

si inday dili sad magpaalkansi
kang dodong kusog moabi abi
ayaw og kumpyansa sa lalaking hilas
kay ilang tuyo imo rang pinikas

kung sa taboan daghang buwad
sa junquera naa say gilad lad
gibaligya ang ilang pinikas
kay sa  kinabuhi gidimalas

morag pati nga mogbo og lupad
sa syudad sa sugbo naning palad
gihimong puhonan ilang kalag
giusikan ang ilang ka hubag

gitapok-an sa mga lalaking higal
mas nindot kuno kung medyo mahal
mga bugaw hawod sa ka abtik
sa kustomer kusog mangatik

sagol sagol naay istudyante
san carlos,UC og san jose
midterm kuno pang tuition
I.D. nila maoy solusyon

duna say mga baratohon
kuyaw lang ka nga kirkiron
mosogot bisag bayran og kapi
kay buntag na wala pay agi

ang Diyos raba ang ilang pasanginlan
ngano kuno nga sila gipasagdan
ngano nga ang uban adunahan
sila buwad ray gisud-an

hinaot nga inyong masabtan
nga ang Diyos andam motabang
lihok tawo kay tabangan ko ikaw
bisag mapandol padayon paglakaw

ayaw ninyo basola ang Ginoo
kay duna siyay dakong plano
bisag unsa kabug-at sa pagsuway
pag ampo aron ka molahotay

Kausaban Mao ang Kamatuoran

Dili ba kung kini atong hunahunaon
Nga kining panahon usahay bakakon
Kung atong tugtan hikapon ang kamatuoran
Basin motipas ang atong pagtuo sa kapalaran

Kay ang kamatuoran sa kagahapon
Mahimo man kining bakak sa karon
Samtang kining mga suwat nahipatik ug nahilagda
Ang kamatuoran sa kinabuhi dili matagna

Kung ang gugma nga atong gibati karon tuiga
Dili ba lahi man sa niaging tuig mga higala
Kung dili man kini ang naghulat nga tinood
Daw usa kini ka bakak nga atong gisunod

Dili malimod ang mga dagway sa kamatuoran
Sa naglakaw nga panahon puno sa kasayoran
Madungagan ug makuha-an kining pagbati
Ang kanhing panahon dili nga gyud mabakwi

Sud-onga kining atong mga palibot
Sa dagan sa kinabuhi usahay dili ta kasabot
Kung ang dughan ta gihapyod sa kangotngot
Kay gibiyaan sa gugma nga napongot

Ang mga panagway sa kausaban
Sa kinabuhi kanunayng atong totokan
Dili kita magdali sa pagpasagad
Sa mga pagtulon-an nga atong natugkad

Magbantay kita nga dili masugamak
Aron ang mga kalisdanan dili mapusdak
Kay ang kamatuoran sa kausaban
Adunay gayod hustong basihanan

Mga Pulong Lamang

 
Adunay koy daghang ikasulti kanimo
Pero wala ko masayod kung asa ko magsugod
Nagpanuko kung unsaon ikaw pagpasabot
Sa giandam kung pulong ipaabot

Mga tam-is ug nindot kining litokon
Akong gitapok aron kini gamiton
Ngadto sa takna nga akong gihulat
Mga mata ko nagpaabot nga naglurat

Gusto ko unta kini ihunghong
Kining mga pulong nga mabulokon
Nga dugay ko nang gitapigan
Sa lawak ning akong dughan

Mga balak, awit ug tinagik kung mga sulat
Nakawang lang ug nausik nga nilupad
Kay gipugngan sa anino ning pagduhaduha
Naglibog ko kung unsay akong ipangutana

Pero kining tulo ka mga pulong
Sa dughan ko kini nagpasilong
Ihilom ko man kini sa tago
Ngadto sa panahon akong giduko

Isulti ko nalang kini karon
Aron ang dughan ko matarong
Gumikan sa tulo ka mga pulong
“Gihigugma Ko Ikaw” dili malilong

Sugbu, Akong Dakbayan

 
Ang pinangga kung dapit
Ang ngalan mo nipilit
Sa dughan ko ikaw gipangadoy
Sa katahum imo kung giguroy
Ang dakbayan sa Sugbu
Ang ikaduhang dakong Metro
Sa Pilipinas siya ang pinakaraang siyudad
Bisan ang gilapdon dili siya dako ug lapad
Siya ang sintro sa komersyo
Sa Luzon, Visayas ug Mindanao mga negosyo
Daghan ang naentrega sa kaanyag
Kay ang katahom sa dapit daghan ang manglaag
Imong gibihag ang dughan sa mga langyaw
Sa mga lokal og taga gawas ang moduaw
Ang mga kasikbit nga dakbayan dili kuyaw
Bisan magabhian ta nga maglakaw
Karon kay nahilayo ka man sa ako
Ang akong gitinguha padayon nagdako
Kung kanus-a ka man akong makita
Ang katahum mo ikaw akong gibaligya
Ikaw akong bugtong panalipdan
Sa mga biaybiay ikaw akong barugan
Ang kasingkasing ko nagdala sa dakong garbo
Sa kanimo nahimo akong tinood nga Cebuano

Ang mga Karaang Butang

 
Mga karaang butang mas nindot
Kay sa mga bag-o pang niabot
Nagdala og mga sugilanon
Sa mga butang nga bililhon

Mga larawan kupas
Sa mga tinta nihupas
Gipang-abogan nga album
Sa daplin nagpahiyom

Gipangtapok nga sulat sa gugma
Gigapos sa laso nga puwa
Aron basahon pag-usab
Ang pagbati sa kanhi uyab

Ang gitara kung kahoy
Tagning pa nagpanaghoy
Nagkadugay nagkanindot
Batan-on nasuya nagdumot

Ang Stereo kung solidstate
Akai ug Sansui akong gipalit
High fidelity ang tingug
Sa kaniadto maoy gibantog

Ang mga karaang butang nihit
Sa mga presyo nga dili mapalit
Kay talagsaon nga butang
Ampay kini sa mga tigulang

Mga karaang butang dili ipagamit
Kay sa museyo nga kini idalit
Mapuslan man o dili
Sa kasaysayan kini gipili

Ang karaang singsing ni Lola
Gibuhat pa sa nasod sa Uropa
Mga brilyantes masiga
Gilak perting sulawa

Usa lamang kini ka mga rason
Kung ngano ang karaan pilion
Mga karaang butang mas nindot
Sa sentimental balyo gisugyot
 

Takulahaw Lamang

Sa takulahaw muabot lang ang gugma
Gipaabot sa uban nga perting dugaya
Walay petsa ug adlaw moabot
Sa kasegurohan usahay makasapot

Daw usa ka udyong nitaop sa dughan
Nga lisod ibton kung sa pagbati nabulahan
Ang kasingkasing ug hunahuna nagsalimoang
Kung mahigugma murag dili mahimotang

Kasagaran dili ganahan mokaon
Bisag ang sud-an lami kan-on
Magtimi-timi dayon sa paghungit
Kay ang hunahuna tua na sa langit

Ang mga mata magpitokpitok
Kay sa gugma sila gipamitlok
Maghunahuna sa mga nanghitabo
Kung kanus-a ang sunod nilang panagtagbo

Kung dili magkita sa pipila ka mga adlaw
Mga Kasingkasing puno sa kahidlaw
Kung walay kominikasyon nagpahibaw
Mag-emote dayon sa daplin nga walay tiaw

Kung sa Takulahaw gayud moabot ang gugma
Dili kita magdalidali aron dili madisgrasya
Sa mga pagsalig nga nindot paminawon
Ayaw dayon sa pagtuo sa mga saad ni Dodong

Ning modernong panahon karon
Dali nga ang tubag maangkon
Kay sa text, chat ug email ipadala
Ang mga mensahe nga pagkadali-a

Kung mag-text gani dili tubagon
Ang mga hunahuna madudahon
Kung walay motubag sa cellphone
Sa balay ug boardinghouse susihon

Magmatngon kita sa Gugma
Kay moabot bisan kanus-a
Dili matagna ang panahon
Kung unsay moabot kita paninglon

Pagkanindot gayod kung mahigugma
Kung ang imong napili walay sama
Sa kalipay walay labad sa kinabuhi
Kay ang gugma nipabor nga nagtingsi.
 

Ginoo, Ikaw Gayud


Kung madungog ko ang  mga awit sa kalanggaman
Nga ang kalinaw nituhop sa akong panumduman
Mga kananoy sa melodiya ug nota sa usa ka awit
Murag gilukmay ang akong kahiladman sa gidalit

Daw usa kini ka matahom nga mga pulong
Nga nihunghung kanako nagpasilong
Akong gipiyong ang mga mata aron modoko
Nga Ikaw gayud Ginoo ang nakigsulti kanako

Kung hikapon ko ang pinakagamay nga dahon
Nga napadpad sa naulipon nga mga panahon
Niagi sa akong mga tudlo nga gikan sa dakong kahoy
Gitayop sa nagdali nga hangin nilabay nagpanaghoy

Daw ang imong tingog walay paglubad
Nga ang kasingkasing ko murag naglupad
Dili masabot ang gibati ko sa Imong presensiya
Nga Ikaw gayud Ginoo ang akong konsesinsya

Kung ang bidlisiw sa haring adlaw
Midudhik sa panganod nga naglakaw
Migilak ang mga bituon ug ang dan-ag sa nagduka nga buwan
Nga Ikaw gayud Ginoo ang tinubdan sa kahayag ug tamdanan.

Kita Karon sa Atong Pagsugod

Sa nagsugod palang ta karon
Sa kinabuhi nga atong tugkaron
Ang mga saad nga atong tumanon
Aron kining kinabuhi mabulokon

Hatagi ko sa imong suwerteng halok
Aron dinhi sa kasingkasing ko ipasok
Sa dili pa mosubang ang haring adlaw
Ang kasingkasing ko imo nang gibayaw

Ayaw kahadlok sa mga dalan nga atong maagian
Mga kalisdanan nga atong ra nang malagpasan
Kung hugot lang gyud ang pagtuo sa kahitas-an
Uban sa pagsalig ug gugma ta nga atong gituhoan

Atong ipadayon kining pagbati
Sa mga dalan nga atong masinati
Daghang mga agianan ning kinabuhi
Magbalantayon kita sa atong pagpili

Ang atong kinabuhi daw bag-o pa nakat-on
Sa paglakaw nga kitang duha gawasnon
Nga atong atimanon kining pagbati molungtad
Bisan asa kita ipadpad sa kinabuhi nga ihuwad

Kita ra gihapon ang manag-uban
Bisan ang kapalaran may kausaban
Unungan ta kining gugma gipanumpaan
Kay ang langit nagtan-aw dili pasipad-an

Kung ang kagabhion moabot
Imong pahiyum ako nahimoot
Pangitaon ta ang bugtong kalinaw
Aron ang gugma kita malingaw
 

Ang Tulukibon Nga PagbatiDili na maihap ang mga adlaw'g gabii
Ug kini gisaupan sa mga tanghaga ang akong pagbati
Akong alimpatakan gisugkay  sa mga pangutana
Sa malamatong pagtidlum sa atong panaghigala.

Gipugos ko pagtuki kung unsa o ngano man
Mga butang naghasol sa akong panumduman
Gikutaw sa tumang kalibog ang akong salabutan
Hugot nga pagkabugkos niining maong dughan.

Gisuwayan ko sa pagsusi ang akong kaugalingon
Para kini matino ang angayang buhaton
Giugkat ug gianinaw ang mga kahigayunan
Hangtud mituyhakaw ra gayud ang bugtong hinungdan.

Nunot sa daghang mga pagsulay sa kinabuhi
Hadiin kita nagkaalayon sa mga gipangbati
Nasuta ko sa akong kaugalingon ang kamatuoran
Nga labaw pa diay sa higala ang pagtan-aw ko kanimo sukad pa man.

Friday, February 18, 2011

Sama sa Dagat
....Ang balak sama sa dagat, 
nindot ang ibabaw, 
apan sa imong pagsawom
 mas may nindot pang dili matugkad. 
Sa mga gingi sa lusay nangasangit ang samarong

Metapora sa wa matandog 
nga gingharian sa mga sirena.....


‎... ... Nindot ang kinahiladman sa dagat,
 may kainit may kahilom, 
daghang nagpaluyo sa kadulom, 
di matugkad nga kalalom.
 Sa iyang atubangan,igo na ang kahibulong
...kay lalom pa siya sa tanang pulong......


Ang Mitalaw nga Gugma


 ....ang mga pulong nga nahipatik mga bunga lang kining tanan 
sa nakita nga mga panghitabo diha sa atong katilingban....Nakaila ba mo ni Heneral Angelo Reyes
Nga militar kaniadto nga walay makiglalis
Nagtakuban nga murag buotan
Kay adunay gitagoan nga dautan

Sa niaging administrasyon
Siya ang paboritong tawgon
Kang inday Gloria siya pasayawon
Bisag unsang sonata ang patukaron

Daghang nanggawas nga tabi-tabi ug mga sugilanon
Nga iyang kunong gikawkaw ang pundo nga sulondon
Gisugo siya kuno sa iyang ikaduhang bathala
Nga iyang tilawan ang kuwarta sa pagpasipala

Ang kapait kay adunay nipiyait
Nga "foul" kuno nga iyang gisiyagit
Kay ang Heneral ug uban pa nalambigit
Sa mga huhungihong sila gipanghagit

Gisukit-sukit siya sa mga senador
Nga ang uban pod utrong mga traydor
Gihimong murag karnero nga bitayonon
Sa mga nanggawas nga wala sila makauyon

Nibahad sa senado nga dili na mobalik
Kay ang mga senador perming nanohik
Kung unsa man ang iyang kapuslanan
Nga iya naman gipas-an ang kalibutan

Sa tumang kabug-at ang tuhod nagkurog
Sa matag publisidad kanunay'ng nahulog
Ang iyang ngalan maoy sigeg giinitan
Kay siya mismo aktibo sa kagamhanan

Gitagaan og taas nga katungdanan
Sa departamento sa Enerhiya gisudlan
Nagtuo ang pobreng mga katawhan
Nga siya gipili sa kamot sa kahitas-an

Tuod man nilingkod nga matarong
Sa mga hiwi siya ang nakabarong
Mga problema sa enerhiya siya wala makapugong
Kay daghan diay ang nagbagotbot nga nisumbong

Kung unsay mahimo ning atong nasod nga naulipon
Sa mga walay batasan ug kawatan nga mga sulugoon
Kung unsaon pagpakgang ning kurapsyon
Kung si Noynoy ba gyud ang bugtong sulosyon

Karon hain naman siya gibutang
Nga nilakaw nga murag walay utang
Ang mga dughan sa katawhan nasagmoyo
Nga iyang gikutlo ang kinabuhi sa pagtuyo

Aron kumkumon ang nahabilin nga pagbasol
Sa iyang tanlag siya nga kanunayng gihasol
Kung iya pa lang mabalik ang kagahapon
Nga balibaran ang kahakog siya naulipon

Kung sayop man ang iyang nabuhat
Sa buhi pa siya sa kasaysayan nahisulat
Nga ang iyang ngalan adunay mansa
Gihugasan niyag dugo aron may tsansa

Kung aduna pa unta siyay gugmang gibilin
Mga pilipinhong katawhan unta dili mabitin
Kung ang panghigugma sa nasod tiunay
Ang iyang kalag ug pamilya makapahulay

Dili nga mabakwi ang kasaysayan sa nasod
Kung sa mga panghitabo abunansiya gayod
Ang ato nalang ani ang pagpadayon sa pag-ampo
Aron sa kalinaw ug ting-usbawan kita moyango

Busa tambag ning atong kinabuhi
Bisag unsa kalisod ang panahon nagbudhi
Nga dili kita mawagtangan sa paglaum
Bisag sa pagsulay ang gugma ta molagom

Padayon kita sa pagbuhat sa maayong panag-ingnan
Aron sa ugma damlag ang langit kita pagabaslan
Sa pagsunod sa mga langitnong lagda ug pulong inspirational
Aron malikayan mahitabo ang Mitalaw Nga Gugma Sa Heneral..


Wednesday, February 16, 2011

Love Heals

In the beginning and in the end, I believe there is and always will be love.  It is my belief that love is the most powerful force behind all of life. It is the reason why I exist, who I am and why I do the things I do. I believe love will heal you...just as it had healed me.

SPACES FOR US TO GROW

Each individual needs different kinds of spaces in order to bloom. Some people need places where they can attend to the needs of others; some needs space where they can be quiet and alone while others want to be in the company of people most of the time. Some enjoy being in places where they can exercise their creativity; some love the thrill of an adventure while others love to work in a structured environment.
Whatever space you need at the moment, it is important to remember that love recognizes and respects that we may need something differently. Watch and observe yourself or those around you.
In what type of places are you thriving? Sometimes we feel we are in the right place and sometimes not. If we are, we feel wonderful. If we are not, trouble is brewing in the air and we may need to find that space where we can grow the most.

GENERATES POSITIVE ENERGY

In those moments, I basked in their acceptance of me, their being there for me, and their encouragement and belief in me. The words they speak brought me up after a fall, hope during times of despair and laughter and light to keep me moving in my journey. There are indeed many angels among us.

ALLOWS US TO ENJOY

The grass is always greener on the other side, some people might say. Until you just stop moaning over the fact that your life is so miserable only then can you see that your own garden is full of beauty as well.  I do not hate myself for going through all that because now I have moved beyond my pain and allowed myself to enjoy what is. To accept and enjoy all of what is there in my life, no exceptions. I now take the time to savor each moment, to live and enjoy the present moment. Love and honor for life, for others and myself have grown tremendously with this acceptance.

PROCESS OF UNFOLDING & DISCOVERY

The world is in a hurry. We seem to be running after time or time is running after us. But I have come to realize that love focuses on the process of becoming. That if we really take the time to marvel at our unfolding, wow, each moment becomes a moment of grace. We would look at ourselves and others very differently. We would be more patient because we know that each of us is growing in the pace that we have chosen. We would be thankful for all the minute details that comprise the bigger picture. And life would be full of endless discoveries and opportunities.

BRIDGE BACK TO YOURSELF

I have learned to be gentle and forgiving of myself. And in the process of loving, I have discovered the joy of seeing myself view others in a more positive and kinder way. I am joyful when I see that I am responding to situations and events in a better way too.
So I invite you to allow love to build a bridge back to yourself. After that, you can start building bridges to other people’s hearts.

IT HEALS

In my friendship with God, I have been surrounded by His gentleness and love. No matter how much I pushed Him away, He never stopped loving me. The day I realized that no matter what I was going to do...that He will continue to love me anyway, I stopped resisting and decided to accept His unconditional love. That changed my whole world.
And so I started to begin my journey as healed soul. I knew then that if God could love us that way, I was in the best place. I knew then that He would send me the right people to help me in my journey. And they always come in the right time. He didn’t rob me of my pain because I  needed to grow and learn from each and every experience. I learned to stop being in a hurry “to get on and finish life” but rather enjoy each moment and welcome new discoveries. I’ve build my bridge back to myself. And so I am able to tell you as sincerely as I can that it is true. Love heals. 


It healed me. And I believe it will heal you too.

By: risver


After the Rain

 
Whatever your cross, whatever your pain,
There will always be sunshine, After The Rain.
Perhaps you may stumble, you might even fall
But God's always ready to answer your call.
He knows every heartache, sees every tear
A word from His lips can calm every fear.

Your sorrows may linger throughout the night
But suddenly vanish, at dawn's early light.
The Savior is waiting somewhere above,
To give you His grace and send you His love.
Whatever your cross, whatever your pain,
God always sends rainbows, After The Rain.


Ang Dahong Larag Sa Kapakyasan

(mga pulong nga bunga sa pangindahay sa dahong nalarag  )

Gisapupo ko kining mga larag nga dahon sa kasakit
Ug gipupo ko ang mga gihay sa maamyong  pulong gikan sa langit.

Aron igasa duyog sa mga pangagho
uban sa dangoyngoy ug bakho.
Ang pagbaliklantaw sa usa ka pait nga kagahapon
Daw gisamaran ning pagbating namalandong.

Ug nangalangkat ang gamot sa balatian
diha sa nag-ungbangol way katugkaran

Ang hagulhol sa budhi dili mapugngan sa pagbuhagay
Uban sa bul-og sa luha nga anam nga midagayday
Nagpaanod uban sa nagsulog nga kahiladman
Sa gugmang tinamay sa kapalaran...


Ang Pagluib Mo


(pahinungod kining maong balak sa mga tawong 
samdan ang balatian ug sa gugma hinikawan)

Ngano man akong pinangga
Nga ning binuhat giluiban mo man
Nganong gitiaw-tiawan ang atong gipanumpaan
Nga unta ako man kining giampingan...

May sayup ba akong nahimo
Nga kining tanan nabuhat mo batuk kanako?

Gisungasong ko ang mga imposible
Ang adlaw pugos gihimong gabii
Gipangahas ang naglagitum nga kagabhion
Matuman ko lang ang saad para sa kaugmaon..

Nagkagidlay man sa pangindahay
Apan wala ko igsapayan ang mga pagsulay
Giantus ug giutong ang pait ug sakit
Matagamtaman mo lamang ang langit

Apan kawang lang diay ang atong paningkamut
Kay ang pangandoy nahimong alaut
Karon ning pagtalikod ko kanimo
Biyaan ko sa kagahapon ang atong pangaliyupo diha sa pangagho.

Haay! pagkaanugon, anugon kaayo
Ang matam-is natong gugma kanhiadto
Kay haguka man diay ang mga pagsalig mo
Ug nganong nabuhat mo? Tungod ba kay halayo ako kanimo?....


Sunday, February 6, 2011

Ang Yano nga Sundalo


sa matag kusog nga napughak
diha sa pagpakigbugno sa kaaway,
sa matag tikang o lakang sa tiil nga kublan
gumikan sa sapatos nga napusgay,
sa matag hupo, kamang o tago -
mga paningkamot para intawon dili mahaigo,
sa matag lusok sa ulan nga midalipsay sa kalo
ug didto sa tangkugo nagatulo...

sa matag paka-paka o boto-boto sa nagbayluay'g bala
nadungog sa dunggan nahimo kining huni sa kabukiran,
sa matag kamingaw nga mikumot sa dughan-
giantos alang sa yutang natawhan...
matag sundalo nakasinati sa nahisamang kalisud
para sa atong nasud...
apan dili tanang sundalo mahimong HENERAL
nga makatagamtam sa ginaingon nga: 
PABAON sa mga OPISYAL....

(nahipatik kining mga pulong tungod sa issue sa PABAON)

Saturday, February 5, 2011

Daw mga Pulong Lamang


ANG KAHILUM
di nato mabatian ang tingog sa huyohoy
nga mihalok sa gatabyog nga dahon, 
ang gihunghong sa buyog ngadto
sa gapaduding nga bulak,ang tiyabaw sa nagmanya nga pispis
nga gapaabot sulod sa salag,
ug ang kapa-kapa sa pako sa nabalaka nga maya....

ANG KAGABHION

Kung wala’y gabii, di nato masayran nga duna diay gisipitan
nga dilaab ang mga aninipot, walay manag-uyab nga magdunga’g hangad
sa gayunyon nga mga bito-on, walay momata’g sayo duyog sa tuktogaok
sa mga manok ug wala’y magtambay sa baybay
ug mosaksi sa kisaw sa bidlisiw sa adlaw...

FORT SAN PEDRO SA SUGBU

Gitay-an na ug di na mobuto ang mga kanyon sa Fort San Pedro.
Unsa ug kinsa pa may iyang gipanalipdan?
Sulod sa gidalulohang mga bato’ng bungbong
nanagyagaw ang langyaw’ng mga turista.
Ug didto sa gawas milanog ang pito
sa barkong estranghiro nga midunggo sa Pyer Uno....

ANG LUNA SA KASINGKASING

Ang kasingkasing adunay kaugalingong luna
nga iyang gipanag-iya ug gipanalipdan
Sama sa usa ka himungaan nga nagluob sa iyang mga piso.
Ang luna sa kasingkasing way utlanan

 usahay gamay ug igo rang mahimutangan
sa inisyal sa usa ka ngalan,
usahay dako ug mokabat sa lapad nga mga kalawran.

ANG PABILO

Kinahanglan nga ang usa ka balak
dunay pabilo nga motugkad ngadto sa lana sa balatian.
kay kinahanglan nga dunay sugnod ang iyang kasiga.
kon ang pabilo


taas ug motundag sa kinahiladman, dako ang kainit,
dako ang kasiga ug dugay ang paglungtad sa kahayag.


SA AKONG PAGTIDLOM, LUPYAK LANG SA GIHAPON

aninawa ang bayhon sa usa ka luwag
mao bay maalam, mao bay hungog;
moa bay gutom, moa bay busog..
hinunoa, bisag kapila pa kini motidlom sa
kahiladman sa kaldero o mokandos sa lamiang pagkaon--
magpabiling lupyak ang iyang tiyan ug yagpis ang iyang bukton..

ANG AKONG BAG-ONG TUIG - 01.01.11
Sa akong bag-ong tuig buot kong pugngan ang pagbul-og sa panahon apan ako man nuo'y nidagayday uban sa kagahapon. Karon, kabuntagon sa akong bag-ong tuig. Apan kini motaliwan ra kay nagpadayon man ang suba sa panahon. Ug kining akong bag-ong tuig maanod ra gihapon...(iricia)


ANG LUMOT NGA SA BATO MITAPOT

Ang lumot dako gayod og gugma sa bato.
Kay bisan pa kini og tig-a,
Bisan pa sa pagkawalay-pagbati
tapot lang gihapon siya sa bato.
Wala mangambat ang bato sa lumot.

Apan ang lumot kanunay naghandom sa bato.
Bisan pa og moligid ang bato sa sugo sa baha sa suba,
sa mando sa tubig ug linog sa yuta,
ang lumot nagpabilin nga nagpauraray sa iyang lawas,
sa iyang paa, sa iyang bukton.

ANG PAGLIMBONG

bisan tinuod og kasado pa ang pagbati sa hunahuna, ug gihiusa’s usa ka dughan,
bisa’g giingong way bisan kinsa makabadbad sa gitagkos’ kasingkasing ug sa utok
kay gilig-on gyod paggaid sa mga saad; apan nganong makahigayon pa’g panapaw
...ang bisan hain nila, ug mouban pa man sa lain?

BISAN SA DAMGO LANG

usahay ang paghandom walay kapuslanan
kon sa pagbati ug parayeg hinikawan,
matam-is nga pahiyom bahandi ning dughan
...higugmaon ko hangtod sa kahangtoran...

ANG PUNO-AN SA NANGKA

Hilom ug way timik ang karaang punoan sa nangka atubangan sa gubaong balay.
Igo nalang sa pagtabyog-tabyog ang iyang mga dahon sa matag huros sa huyuhoy.


Way kalibotan kon hain na mapadpad ang mga sipat nga kanhi nagsaka-kanaog
...sa nagsiwil niyang gamot nga buot motupong sa panganod, daw sama usab ang ilang mga damgo nga abton ang gakipatkipat nga mga bituon.

IKAW SA AKONG BAYBAYON

Pasayloa ko,kung ang akong gugma,
matod mo pa,sama sa mga balod sa dagat:
Mosaka'g ubos. Mohunas-taob depende sa bulan.
Hinumdomi lang:
Akong baybayon nag-inusara: ikaw ra...

NAGKADAIYA LAMANG

..Ang gugma sa mga minyo lahi sa maskin unsa nga gugma dinhi sa kalibutan.
Sa kinaiya niini, ang gugma sa bana ug asawa tuma nga hingpit,
tuma nga gipunting sa tibuok kinabuhi nga kadugtong sa Dios ug sa usa'g - usa,
nga bukas kini pagmugna og bag-o nga tawo nga hiniusa nilang higugmaon ug atimanon....

********
... Daghang butang nga angay likayan pero dili gyud malikayan. Daghan sab nga mga butang o panghitabo nga angay buhian. Apan unsaon man kini kung ikaw mura og gi-gaid maong butang ug kung makalikay man gani gi-higop og balik aron matagamtam ang angay matagamtaman tungod sa imong binuhatan nga gatuo ka nga sakto apan dili diay mao....ug makapangutana ta'g sama ani: DIAY BA?

*********
... gipanday ta kadtong sakayan sa atong panaghigala,
gipalig-on kini sa katig sa atong gugma,
ug gipintalan sa atong mga mabulukon nga mga damgo nga
gilaylayan sa atong mga bakho'g pangagho....Aduna Ba'y Tambal ang Kalipay?

Kung mahimo lang 
unta igaid ang kalipay. 
Kung mahimo lang unta ibutang sa garapa
o di ba himoong atsal para molungtad.
Asinan ba kaha para magdugay.
May langit ba ang ugat sa kalipay? 
O sama sab sa kasakit, 
naggukod sa hangin nga lumalabay 
sama sa usa ka ferris wheel-- 
taas nga kalipay, mubo nga kalipay--
bisan unsa kahabog,
mousab kini padulhog.
Mao kana ang kalipay.

sa atong paghimamatsamtang nag-atubangay ta, naminaw ako kanimo. 
ang akong kaugalingon daw nahimong bantawan 
diin ang imong mga pulong nagpatukar sa orkestra sa akong kahimatngon. 
gigakos sa akong pahiyom ang imong pahiyom. 
gihagkan sa akong tutok ang imong tutok. 
bisag naay lamesang nag-uwang nato,
nabatyagan kong nahiusa ang atong gin...
 inhawaan ug ang hinagubtob sa atong kasingkasing...
~aizver~