My Blog List

Wednesday, July 6, 2011

Ang Buyog sa Kabulakan
Ang kahumot nikanay sa palibot
Mga buyog nisiaw ug nahimoot
Sa mga bulak nga ilang gitugdunan
Ang kinabuhi adunay kahulugan

Nagkalandrakas sa mga kolor
Katahum sa palibot may balor
May pula, amarilyo ug asul
Ang kalikupan walay hasul

Mga kabakaba niduyog sa paglupad
Mga buyog nga padayon nanimpad
Sa tam-is nga duga ilang masuyop
Mga kabulakan nalipay sila gisagop

Ang mikiay nga mga lunhawng dahon
Gipaypayan sa hangin nga guwapohon
Yuta nga nagbasa gibisbisan sa uwan
Kay ang langit mihilak nga gibiyaan

Mga alindanaw nga abtik nagduwa
Sa kasagbutan sila gipanghagwa
Inanay niduaw ang danggas nga hangin
Aron paughon ang mga naumog nahabilin

Sanag ang dagway sa mga kabulakan
Human gipasiritan sa uwan nga hadlukan
Niabot ang huyohoy sa mga kabukiran
Kay ang adlaw nanghuyatid gitambagan

Talagsaon ang iyang bidlisiw nasaksihan
Mga panganod nilakaw nga nagsakayan
Gikudlitan ang langit sa maong bangaw
Nga mi-arko sa kabukiran nga mitumaw.

Ang Bidlisiw sa KagabhionBituon migilak sa itum nga langit
Ang huyohuy sa hangin mikalit
Nga adunay gihonghung kanako
Ang ngalan mo nisulod misangko

Langgam mihuyatid sa iyang pako
Nangandam sa iyang mga sugo
Mikanta sa sanga nga mibatog
Miduyog sa akong pagkatulog

Mga aninipot misayaw sa hardin
Sa hunahuna niluta ang imahen
Mihagawhaw ikaw kanako
Sa tulo ka mga pulong dako

Gaksa ko sa imong mga bukton
Sulti-i ko nga imo kung gihandom
Sa kanunay ikaw akong gidamgo
Ning kamingaw nag-inusara ako

Mapus-aw man ang bituon sa langit
Pero dili ang gugma ko kanimo gidalit
Gihidlaw ako sa imong mga halok
Nga magpabilin uban sa paghinanok

Bidlisiw sa tam-is kung mga damgo
Mga kabalaka ug pagduhaduha giayo
Mga pagbati nga walay makababag
Bisan pa ang kalibutan mabungkag

Taliwala sa Lasang
Milahos ang bidlisiw sa adlaw
Nasangit sa dahon nga lunhaw
Ang taghoy sa hangin milabay
Sa mga kahoy nisandig mikuray

Taliwala ning dakong dakit
Ang kahilum sa palibot nipilit
Makabungol ang iyang kalinaw
Miduyog ang sonata sa kamingaw

Misugod pagkanta ang kalanggaman
Gipukaw ang kabulakan ug tanaman
Ang lasang sa inanay nagka-alegri
Mga hayop nasoroysuroy walay bisti

Onggoy nga kaambakon para magtabyog sa bagon
Gihagwa sa siaw nga mga goryon
Milupad ang banog nga magarbohon
Nangita sa iyang unang biktimahon

Pagkaanindot sa akong nasaksihan
Ang kabugnaw sa hangin nabatyagan
Ang tubig sa sapa hilum midagayday
Nagdali misubay sa yuta nga mibathay

Sa pag-abot sa lagsik nga kahaponon
Ang adlaw misalop nga madasigon
Ang tayhop sa hangin nga mihunong
Kay ang kagabhion niabot mipasilong.

Ang HalokUnsa man gayud anaa sa halok
Mga mata dili man mamilok
Mga ngabil dali ra man mopilit
Inubanan sa gakos nga pagkapiit

Mao kaha ni ang higayon sa himaya
Nga ang mga kasingkasing nagmaya
Ang katam-is sa halok maangkon
Mga pulong dili malitok isugilon

Sudyai ko kung unsa kining halok
Mga ginhawa daw mabugto na gilok
Ako siyang gisekreto og gipangutana
Ang iyang mga tubag pagkalawma

Unsay anaa sa imong mga damgo
Mga halok ba nga imong iregalo
Ayaw ihikaw kanako ang gugma
Kay ang halok ako nang gitagana

Pagkaanidot kung akong maangkon
Ang ngabil mo daw murag mamon
Pakalumoy ug humok tagamtamon
Ang katam-is sa halok dili palabyon

Ang hunahuna ko nagsalimoang
Ang tanghaga sa halok ako nalisang
Kay sa takna nga akong matilawan
Basin masubrahan ako magigkan

Daghan nagpagoryo goryo sa halok
Kung hisgutan nga gani magpanlad-ok
Si Inday magduko duko mapahiyomon
Kay gitutokan ni Dodong nga hilumon

Nahala kamo dinha nagtuontuon
Unsaon ang halok kung sud-ongon
Ang halok nagdala ug gugma hilabihan
Mahimo ba kining likayan ug kalimtan.

Sa Bag-ong Dagan Sa PanahonNausab ang dagway sa kalibutan
Sa mga moderno nga kalihokan
Adunay mga kauswagan natilawan
Sa tingusbawan ang tawo nakalitan

Lahi ra gayud ang panahon kaniadto
Ang kinaiyahan gipangga sama sa santo
Walay aso nga makada-ot sa tawo
Mga industriya ang kinabuhi girespito

Nindot puy-an ang atong kalibutan
Nakalandrakas sa kinabuhi inuslan
Ang kinaiyahan mikuyog sa kinabuhi
Nga ang pagpangga maoy atong ibugti

Mga hiwi nga pamaagi batok sa kinaiyahan
Kinahanglan pakgangon sa mga katawhan
Aron dili makahatag og labad sa kalibutan
Nga gihatag sa tawo gikan sa kahitas-an

Kung ang tawo magpasagad sa iyang gibati
Mga makadaot nga teknolohiya unta idumili
Bisan pa kini makahatag og tabang sa tanan
Sama anang planta nukleyar kitay kuyawan

Kay kung kini mopalyar sa iyang estado
Ang kinaiyahan maoy dakong dilikado
Dakong katalagman ang umaabot sa tawo
Ang kinabuhi sa tawo dakong kining epekto

Gipang-opawan ang kabukiran nga paninduton
Sama sa mga subdibisyon nga pagatukoron
Gihiklin nalang ang kaayohan sa tanan
Unahon ang tingusbawan kaysa kalikopan

Ning nagkatigulang nga panahon
Ang kinaiyahan usab mabudhion
Dili masabtan ang iyang tulomanon
Gumikan sa tawo nga mabuluyagon

Mag-usab nga kitang tanan karon
Kay ang panahon dali rang sapoton
Aron sa ugma damlag mapahimoslan
Sa bag-ong henerasyon ang padulngan.

Ang Panaghoy sa Panagway sa Kagutom


Nagtapun-og ang mga basura
Mga langaw ug iro nagkumbira
Sa gisubay kung dalan nakaplagan
Ang lan-og nga hangin gigikanan

Nakita ko ang mga kabalayan
Murag mga hinayhay gikalimtan
Ang kahilum sa maong palibot
Ang dughan ko wala mahimoot

Mga gagmayng bata nagduka
Aduna usab mga bata nagduwa
Malipayon silang nagpahiyom
Ang dughan ko nga mitak-om

Ang hunahuna ko nga naglibog
Sa nabatyagan ko dili ko hubog
Adunay bata nga naglingkod
Ang iyang pana-aw naglisod

Sa plastik nga plato walay sulod
Ang dughan ko nahulog napaod
Sa kalooy ako nikuray gipadpad
Ang kalibutan napuno sa bahad

Ngano man adunay mga kagutom
Ang kalibutan namugna matahom
Si kinsa man ang atong basulon
Ning kalisdanan nga dili matulon

Dili ba ang katawhan ang nagmugna
Ang kahakog nagpasulabi gitagna
Dinhi walay kaangayan sa bahandi
Ang pagpaambit bisag gamay gidili

Kay adunay kabus ang magsalig
Mga kabulahanan tabang gisandig
Kung andam kita motabang ipasalig
Aron ang mga kabus dili magsangkiig

Kung unsa pa man ang nahabiling rason
Ang pagtabang dili kini atong kwentahon
Ang Dios adunay listahan ug nagtan-aw
Ang bawos sa langit sa ugma motumaw

Monday, February 28, 2011

The Way LOVE Is

 

As I wander in the Forest
Of the Worlds Illusions here
I find myself just searching
For the Love that’s oh So near

As I walk alone in Silence
I feel the Presence ever Clear
Is this the Way to find it
In the Quiet that is pure

Is this the Way that Love is
Is this the Path I find
Always standing by and waiting
As I hold out my hand

Is this the Way that Love is
When still your never here
And Yet I feel you so, so close
In my heart and Soul you’re there

Long, so long the Journey
And when I’m weary and in despair
I go inside and find you
And your promise I still hear

Never doubt my love for you
That comes from deep inside
Always I’m there waiting
in your soul is the greatest love to find

And when you feel you are alone
Take a moment to believe
There’s more to Life than you now know

And in time you will see
Love is always waiting
Deep inside of you
This the way that love is
Love will see you through 

****I heartily dedicate this poem to my SOMEONE SPECIAL...****
~aizver~