My Blog List

Wednesday, July 6, 2011

Taliwala sa Lasang
Milahos ang bidlisiw sa adlaw
Nasangit sa dahon nga lunhaw
Ang taghoy sa hangin milabay
Sa mga kahoy nisandig mikuray

Taliwala ning dakong dakit
Ang kahilum sa palibot nipilit
Makabungol ang iyang kalinaw
Miduyog ang sonata sa kamingaw

Misugod pagkanta ang kalanggaman
Gipukaw ang kabulakan ug tanaman
Ang lasang sa inanay nagka-alegri
Mga hayop nasoroysuroy walay bisti

Onggoy nga kaambakon para magtabyog sa bagon
Gihagwa sa siaw nga mga goryon
Milupad ang banog nga magarbohon
Nangita sa iyang unang biktimahon

Pagkaanindot sa akong nasaksihan
Ang kabugnaw sa hangin nabatyagan
Ang tubig sa sapa hilum midagayday
Nagdali misubay sa yuta nga mibathay

Sa pag-abot sa lagsik nga kahaponon
Ang adlaw misalop nga madasigon
Ang tayhop sa hangin nga mihunong
Kay ang kagabhion niabot mipasilong.

No comments:

Post a Comment