My Blog List

Saturday, August 14, 2010

lagkaw sa gugma


Usa ka lagkaw taliwala sa basakan
Duha ka binuhat, gugma ilang gisay-an
Sa luha'g hudyaka, sila nag-uban,
Tungod sa gugma nga naghari sa ilang dughan.

Ang gugma, sa simbahan nahimong balaan
Mabulukong mga saad, ilang gituman;
Uban sa pag-ampo'g pangaliya gikan sa kahitas-an,
Sila, nahimong lig-on sa ilang panag-uban.

Kung sa kahoy, prutas ang bunga
Lawas ug kalag ang bunga sa gugma;
Kini nahimugso sa kalibutan isip usa ka gasa,
Gamot sa gugma nga gipakatay sa tagsa-tagsa.

Ang gasa, mao ako
IRIS ang ngalan nga ilang gidagnay kanako;
Misaksi sa BANGAW sa kinabuhi nga mapahiyumon,
Usa ka mahigalaon ug sama sa BULAK nga nangalimyon.

Sinulat Ni: Aiz_Ver

1 comment:

  1. kani nga mga pulong akong pahinungod sa akong mga ginikanan....nga kansang gugma, ako ang nahimong bunga...

    ReplyDelete