My Blog List

Sunday, February 6, 2011

Ang Yano nga Sundalo


sa matag kusog nga napughak
diha sa pagpakigbugno sa kaaway,
sa matag tikang o lakang sa tiil nga kublan
gumikan sa sapatos nga napusgay,
sa matag hupo, kamang o tago -
mga paningkamot para intawon dili mahaigo,
sa matag lusok sa ulan nga midalipsay sa kalo
ug didto sa tangkugo nagatulo...

sa matag paka-paka o boto-boto sa nagbayluay'g bala
nadungog sa dunggan nahimo kining huni sa kabukiran,
sa matag kamingaw nga mikumot sa dughan-
giantos alang sa yutang natawhan...
matag sundalo nakasinati sa nahisamang kalisud
para sa atong nasud...
apan dili tanang sundalo mahimong HENERAL
nga makatagamtam sa ginaingon nga: 
PABAON sa mga OPISYAL....

(nahipatik kining mga pulong tungod sa issue sa PABAON)

No comments:

Post a Comment