My Blog List

Wednesday, July 6, 2011

Ang Buyog sa Kabulakan
Ang kahumot nikanay sa palibot
Mga buyog nisiaw ug nahimoot
Sa mga bulak nga ilang gitugdunan
Ang kinabuhi adunay kahulugan

Nagkalandrakas sa mga kolor
Katahum sa palibot may balor
May pula, amarilyo ug asul
Ang kalikupan walay hasul

Mga kabakaba niduyog sa paglupad
Mga buyog nga padayon nanimpad
Sa tam-is nga duga ilang masuyop
Mga kabulakan nalipay sila gisagop

Ang mikiay nga mga lunhawng dahon
Gipaypayan sa hangin nga guwapohon
Yuta nga nagbasa gibisbisan sa uwan
Kay ang langit mihilak nga gibiyaan

Mga alindanaw nga abtik nagduwa
Sa kasagbutan sila gipanghagwa
Inanay niduaw ang danggas nga hangin
Aron paughon ang mga naumog nahabilin

Sanag ang dagway sa mga kabulakan
Human gipasiritan sa uwan nga hadlukan
Niabot ang huyohoy sa mga kabukiran
Kay ang adlaw nanghuyatid gitambagan

Talagsaon ang iyang bidlisiw nasaksihan
Mga panganod nilakaw nga nagsakayan
Gikudlitan ang langit sa maong bangaw
Nga mi-arko sa kabukiran nga mitumaw.

No comments:

Post a Comment