My Blog List

Wednesday, July 6, 2011

Ang Panaghoy sa Panagway sa Kagutom


Nagtapun-og ang mga basura
Mga langaw ug iro nagkumbira
Sa gisubay kung dalan nakaplagan
Ang lan-og nga hangin gigikanan

Nakita ko ang mga kabalayan
Murag mga hinayhay gikalimtan
Ang kahilum sa maong palibot
Ang dughan ko wala mahimoot

Mga gagmayng bata nagduka
Aduna usab mga bata nagduwa
Malipayon silang nagpahiyom
Ang dughan ko nga mitak-om

Ang hunahuna ko nga naglibog
Sa nabatyagan ko dili ko hubog
Adunay bata nga naglingkod
Ang iyang pana-aw naglisod

Sa plastik nga plato walay sulod
Ang dughan ko nahulog napaod
Sa kalooy ako nikuray gipadpad
Ang kalibutan napuno sa bahad

Ngano man adunay mga kagutom
Ang kalibutan namugna matahom
Si kinsa man ang atong basulon
Ning kalisdanan nga dili matulon

Dili ba ang katawhan ang nagmugna
Ang kahakog nagpasulabi gitagna
Dinhi walay kaangayan sa bahandi
Ang pagpaambit bisag gamay gidili

Kay adunay kabus ang magsalig
Mga kabulahanan tabang gisandig
Kung andam kita motabang ipasalig
Aron ang mga kabus dili magsangkiig

Kung unsa pa man ang nahabiling rason
Ang pagtabang dili kini atong kwentahon
Ang Dios adunay listahan ug nagtan-aw
Ang bawos sa langit sa ugma motumaw

No comments:

Post a Comment