My Blog List

Saturday, August 14, 2010

kalisdananNanghamoy sa mga tudlo tungod sa kapit-os
Mga timawang gipangnudnod sa katilingban;
Luha sa lakad nga pag-ilaid man naitos,
Way gugma ni kaluoy ang ila mang natingban.

Dan aduna pa bay kahigayonan pag-uswag?
Duna ugaling angkon sa makinaadmanon;
Unsa pa man intawon ang sugkayon sa luwag?
King pagkaon usa ka tawhanong tulumanon.

Ning bantawan sa kinabuhi unsay ilang luna?
May dangawng tipik ba sa dughan pagpakabuhi?
Kayha takos pa mang ibugti dugo sa luha,
Aron kagutom ug kauhaw di managsuhi.
Sinulat Ni: Aiz_Ver

No comments:

Post a Comment