My Blog List

Saturday, August 14, 2010

ang krus

... kada usa kanato adunay nagkadaiyang krus sa atong kinabuhi...ato kining gipas-an sa inadlaw-adlaw...di ikalimud nga kita mahisukamod ug madusmo apan sagubangon nato ug itaroy sa ibabaw sa kalbaryo ug didto atong ipalanug atong agulo..mga kasakit, pagbasol ug kasubo.....bisan unsa pa kahait ang mga lansang nga nagpaabot...palapson sa kaunoran nga gapyasot....bug-at man ang maong krus nga atong gipas-an, apan kining tanan hagit sa kahitas-an....
 
~aizver ~

No comments:

Post a Comment