My Blog List

Monday, February 21, 2011

Ang Tulukibon Nga PagbatiDili na maihap ang mga adlaw'g gabii
Ug kini gisaupan sa mga tanghaga ang akong pagbati
Akong alimpatakan gisugkay  sa mga pangutana
Sa malamatong pagtidlum sa atong panaghigala.

Gipugos ko pagtuki kung unsa o ngano man
Mga butang naghasol sa akong panumduman
Gikutaw sa tumang kalibog ang akong salabutan
Hugot nga pagkabugkos niining maong dughan.

Gisuwayan ko sa pagsusi ang akong kaugalingon
Para kini matino ang angayang buhaton
Giugkat ug gianinaw ang mga kahigayunan
Hangtud mituyhakaw ra gayud ang bugtong hinungdan.

Nunot sa daghang mga pagsulay sa kinabuhi
Hadiin kita nagkaalayon sa mga gipangbati
Nasuta ko sa akong kaugalingon ang kamatuoran
Nga labaw pa diay sa higala ang pagtan-aw ko kanimo sukad pa man.

No comments:

Post a Comment